Hírek/Pályázatok

Az Oroszlányi SZETA Szegényeket Támogató Alapítvány középiskolás, főiskolás és felnőtt önkénteseket vár segítőként hátrányos helyzetű gyermekek és családok számára szervezett programok megvalósításához.

Akiket keresünk:
- önkéntesek a rászorulók felkutatására
- szervezők az adományok kiosztására
- szervezők az alapítvány bármely tevékenységéhez
- adományozók (anyagi és természetbeni adományok)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szociopoly

A szociopoly egy rendkívül érdekes interaktív színházi társasjáték, a mélyszegénység játéka. Az Oroszlányi Szegényeket Támogató Alapítvány alapvető feladatának tekinti a helyi társadalom tagjainak érzékenyítését, a nehéz élethelyzetbe került személyek problémái iránti fogékonyság fejlesztését. Ez a program jól használható egyfajta pedagógiai érzékenyítő eszközként.

„2019-ben a nehéz élethelyzetbe került családokkal kapcsolatban álló szakemberek számára tettük elérhetővé az előadást. Az idei évben a város középiskolai tanulóit szeretnénk bevonni programunkba. A cél elérése érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk az Oroszlány Barátainak Köre civilszervezettel. Ma második alkalommal kerül megrendezésre városunkban, melyen a Hamvas Béla Gimnázium diákjai élhetik át a mélyszegénységben lévők problémáit. Szeretnénk elérni, hogy a jobb helyzetben lévő gyermekek szolidárisabbak, elfogadóbbak legyenek a peremen élő társaikkal szemben. A Szociopoly drámapedagógiai előadás célja a szegénység problémáira érzékenyíteni a résztevőket. A játékba egyrészt olyan középiskolás diákokat kívánunk bevonni, akiknek nincs, vagy csak felületes tudásuk van a magyarországi mélyszegénységről, másrészt olyan felnőtteket, akik valamilyen munkakapcsolatban állnak a szegényekkel (pedagógusok, védőnők, szociális munkások, önkormányzati dolgozók vagy akár rendőrök)” – mondta Deák Sándorné az oroszlányi SZETA kuratóriumi elnöke.

A játékban résztvevők - két 9. osztály, 60 fő - kipróbálhatták, mire is elég a segélyből, családi pótlékból, GYES-ből, alkalmi munkából szerezhető jövedelem. Minden játékos a hivatalos szegénységi küszöb alatti jövedelemből él. A játék elején mindenki megkapja a ma Magyarországon elérhető támogatásokat: vállalhatnak egy vagy több gyermeket, ez esetben családi pótlékot és GYES-t kapnak, segélyhez (foglalkoztatást helyettesítő támogatás) jutnak. Közmunkából vagy alkalmi munkából szerezhetnek jövedelmet (esetleg bejelentett „valódi” munkához is juthatnak), kaphatnak eseti segélyt, és akinek szerencséje van, az találhat vagy nyerhet is pénzt. Mindenkinek kell élelmiszert vásárolnia, be kell fizetnie a lakásfenntartás költségeit (ha nem teszi meg, akkor esetleg – áram híján – megromlik az ennivalója, megbetegszik a hidegben, vagy megbüntethetik), ezen kívül a gyermekek iskoláztatása, a közlekedés, a ruházkodás, az orvosi ellátás is kiadásokkal járnak. Ha valakinek nincs pénze, akkor a kisboltban vásárolhat hitelbe, vagy az uzsorástól kérhet kölcsönt.

A játék során egy átlagos hónap napjain haladnak végig, a résztvevőknek a tartósan munka nélkül lévők jövedelmi viszonyai között kell túlélniük a hónapot. Ezekből a játékos helyzetekből jobban megérthetik, hogy mi vezeti el az embereket a feketemunkák elvállalásáig, a hitelig vagy legrosszabb esetben az uzsorakölcsönig. A nyomorban nehezen tud mérlegelni az ember, hogy mi is lenne az igazán helyes, hiszen a kilátástalanság csupán a túléléshez ad elég erőt.

2020. 03.10.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ülésezett a SZETA Kuratóriuma


Hétfőn délelőtt tartotta meg idei első kuratóriumi ülését az Oroszlányi Szegényeket Támogató Alapítvány. A megjelenteket- köztük Rajnai Gábor alpolgármestert- Deák Sándorné, a kuratórium elnöke köszöntötte, majd részletes tájékoztatást adott múlt évi tevékenységükről.

Az Alapítvány 2019-ben alapvető feladatának fogalmazta meg a helyi társadalom tagjainak érzékenyítését, a nehéz élethelyzetbe került személyek problémái iránti fogékonyság fejlesztését. Tovább folytatták a gyermekek, idősek, nehéz sorban élők esélyeinek növelése érdekében szervezett programjaikat. Céljaik megvalósítása érdekében konkrét programokat szerveztek, Oroszlány Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítésében jelentős szerepet töltöttek be. A helyzetelemzés előkészítésben adatszolgáltatással, kutatással, szervezéssel vettek részt. Az új HEP-ben a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási egészségügyi és szociális helyzetéről helyzetelemzést, valamint a feltárt problémák komplex kezelése érdekében intézkedési tervet készítettek.

Tavasszal a „Civileké a ház” rendezvénysorozata apropójából rész vettek a város civilszervezeteinek tevékenységét bemutató kiállításon, ahol tablón mutatták be céljaikat, valamint fényképek segítségével egyéves tevékenységüket jelenítették meg. A kuratórium tagjai, valamint egy önkéntes pedagógus egyéni és csoportos foglalkozásokat tartott a nyári szünetben a matematikából pótvizsgára készülő gyerekeknek. Ősszel a Nyíres dűlőben élő óvodáskorúak számára „Mini óvoda” keretében fejlesztő foglalkozásokat tartottak minden hétköznap.

A szervezet munkájában jelentősnek mondható az anyagilag ellehetetlenült családok segítése. Ismeretségi körükben lévő magánszemélyek természetbeni adományait tavaly is közvetítették a város lakóihoz. Évszakonként egy-egy alkalommal jó minőségű ruhákat, cipőket, játékokat, tanszereket osztottak a rászorulók számára ingyenesen. Karácsony előtt egy felajánlásnak köszönhetően élelmiszerrel segíttek egy nehéz sorban élő, mozgásában akadályozott hölgyet. Lakossági megkeresésre adósságcsapdába került egyénnek segítettek abban, hogy ne váljék hajléktalanná és egy drogproblémával küzdő fiatal mindennapi nehézségeit is sikerült orvosolniuk. Több magányos, önmagát ellátni nem képes idős embert látogattak rendszeresen és szükség esetén gondoskodtak az elhelyezésükről is.

Az ülésen döntés született a 2020. évi munkaterv elfogadásáról is, melyet a kuratórium tagja egyöntetűen támogattak.

2020. 02. 03.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ismét jótékonykodtak

Ismét jó minőségű ruhákat kínáltak felnőtteknek és gyermekeknek a piac melletti területen szombaton az Oroszlányi Szegényeket Támogató Alapítvány (SZETA) aktivistái, akik gyűjtötték is az adományokat. Az immár sokadik alkalommal megszervezett akció sikerét bizonyította a nagy fokú érdeklődés.

Mint arról több alkalommal beszámoltunk, az önkéntesekből álló szervezet célul tűzte ki a peremhelyzetbe került személyek életkörülményeinek javítását, esélyeinek növelését, a hátrányos körülmények között élő gyermekek felzárkóztatását, az iskolai lemorzsolódás csökkentését, hátrányos helyzetük javítását, az esélyegyenlőség elősegítését és az egészséges életmód kialakítását. Ennek egyik új programja a Csillag szolgáltató központban valósult meg, a Nyíres-dűlőben: óvodai foglalkozásokra várják minden nap az ott élő apróságokat.

A közösség a weboldalán elérhető kapcsolaton keresztül várja a támogatók jelentkezését.

2019. 09. 28.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interaktív színházi előadás

A Szociopoly interaktív színházi társasjátékban a nézők pillanatok alatt lettek a családok tagjai, kerültek érzelmektől nem mentes, sokszor váratlan élethelyzetekbe szerdán a művelődési központban.

A jelenlévők 4 család tagjaivá váltak. Minden családnak két felnőtt, egy csecsemőkorú és egy iskolás gyermek egy hónapjának napjait kellett megélnie, problémáit megoldania a játék során. A családok között volt, amelyik csak a segélyekből és a családtámogatásokból élt, volt olyan szerencsés, amelyikben közmunkához jutott a családfő, voltak családok, akik alkalmi munkával egészítették ki a támogatásokat. Minden szituációban választani kellett a családoknak a szituációs helyzetek között. 

A kis közösségek maguk döntötték el, hogy miként gazdálkodnak, a városban veszik meg egy hónapra előre az élelmiszert azzal nehezítve, hogy az uzsorás viszi be őket 8000 Ft-ér a településre őket, vagy sokkal drágább helyi boltban vásárolnak. Itt lehetőség volt felíratni is a vásárolt áruk értékét.

A játék során olyan váratlan helyzetekbe kerültek a családok, mint hogy a csecsemőnek tápszert kellett vennie, az iskolás gyermeknek cipő kellett, mert a hiánya miatt nem ment iskolába.

Voltak élethelyzetek, amelyeket akkor is meg kellett oldaniuk, ha valamelyik fontos kiadást nem tudtak fedezni. Hiszen, ha pl. nem váltják ki a gyógyszert, akkor nem tudnak alkalmi munkát vállalni, vagy ha a gyerek nem megy iskolába, kiesik a családi pótlék a bevételek közül.

A közel 3 órás aktív játék alatt 30 nap számtalan váratlan helyzetét kellett megoldania a családoknak, akik döntéseiket közösen hozták meg. A „családok” és a színészek közötti interaktív improvizált jelenetek zajlottak, nem volt gond a részvétel.

Bass László szociológus, az Elte Társadalomtudományi Karának oktatója érzékenyen és nagy szaktudással vezette be a jelenlevőket a falu szegénysorban lévő lakói mindennapi élethelyzetébe. Az előadásban Herczeg Tamás, Hay Anna, Jaskó Bálint, Vándor Veronika budapesti színészek tették fordulatossá az eseményeket, hoztak elő szituációkat.

A szerdai programot szervező Oroszlányi Szegényeket Támogató Alapítvány alapvető feladatának tekinti a helyi társadalom tagjainak érzékenyítését, a nehéz élethelyzetbe került személyek problémái iránti fogékonyság fejlesztését. A Szociopoly társasjáték valóságos élethelyzetekbe átültetett színházi nevelési előadását hívtuk meg Oroszlányra, mely első lépcsője érzékenyítő programsorozatunknak – mondta az alapítvány vezetője, Deák Sándorné, aki a továbbiakban hozzátette: Sokan el sem tudjuk képzelni, hogy milyen érzés lehet a periférián lebegni, amikor nem tudjuk eldönteni, hogy ételt tegyünk az asztalra, vagy a nagy fagyok miatt a gázszámla befizetése élvezzen prioritást. Az előadás kaput nyit, hogy két órára kipróbáljuk, milyen is a mélyszegénységben „élni”, milyen élethelyzetekben kell döntéseket hozni. Az előadásra a nehéz sorban élőkkel kapcsolatban álló hivatalokban, egészségügyben, szociális ellátásban, oktatásban, rendőrségen dolgozókat és a civilszervezetek tagjait hívtuk meg. A következőkben Szociopoly társasjáték bemutatót tervezzük, majd a társasjátékkal, önkénteseinkkel keressük meg az iskolákat. Szeretnénk elérni, hogy a jobb helyzetben lévő gyermekek szolidárisabbak, elfogadóbbak legyenek a peremen élő társaikkal szemben.

2019. 06. 05.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruhák a rászorultaknak

Mind több civil szervezet szervez a karácsony közeledtével különböző akciókat annak érdekében, hogy örömtelibbé tegyék a rászorultak ünnepi készülődését.

Az Oroszlányi Szegényeket Támogató Alapítvány (SZETA) aktivistái a művelődési központban várták péntek délelőtt jó minőségű ruhákkal, cipőkkel, játékokkal a nélkülözőket, s a program sikerét bizonyította a nagyfokú érdeklődés.

Az önkéntesekből álló szervezet ez évben immár többedik alkalommal nyújtott segítséget, ami nem merül ki csak az adományosztásból. Tavasszal a rejtőzködő szegénység feltárásáról rendeztek konferenciát, nyáron háromnapos cirkusztábor várta a gyerekeket, legutóbb pedig november végén az általános iskolák felső tagozatos fiataljai „Anti-drog diszkón” ismerkedhettek meg alaposabban a drogok veszélyeivel, a drogozás káros következményeivel.

2018. 12. 14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anti-drog diszkó

Elsősorban az általános iskolák felső tagozatos fiataljait várták pénteken délután a SZETA (Oroszlányi Szegényeket Támogató Alapítvány) aktivistái az „Anti-drog diszkó” elnevezésű programra.

Ahogyan azt a rendezvény főszervezője, Deák Sándorné kuratóriumi elnök elmondta: ismeretes, hogy a fiatalok többségének a szórakozás szó hallatán a diszkó jut az eszébe, ahová minden hétvégén elvágyódnak. A szórakozóhelyeken a gyerekek, olyan ártalomforrásoknak vannak kitéve, amiről lehet, hogy nem is volt korábban tudomásuk. Az alapítvány kiemelt figyelmet fordít a gyerekek pozitív irányú szocializációs folyamatának segítésére. A szórakozáson túl szakemberek közreműködésével ismertetik meg a fiatalokkal a köztudatban lévő kábítószerek fajtáit, hatásait. Tájékoztatást adnak az elérhető, igénybe vehető segítség formákról, lehetőségekről.

 - Előzetesen felkerestük az iskolákat, plakátokat vittünk a programról. A rendőrség és a szociális szolgálat drogmegelőzéssel foglalkozó munkatársait kértük meg, hogy információval szolgáljanak a fiataloknak. Célunk volt, hogy a gyerekek megtapasztalják, lehet „igazán jót bulizni” drogok, alkohol és cigaretta nélkül is. A programra eljöttek a „KAPU - Az oroszlányi szegregációs folyamatok kezelése” című pályázatba bevont gyermekek is. Annak ellenére, hogy szombaton tanítás volt, a résztvevő hatvan fiatal a szórakozáson túl, sok hasznos ismerettel gazdagodott – fogalmazott Deák Sándorné.

A SZETA 2017-es alapításakor elsődleges céljai között fogalmazta meg a peremhelyzetbe került személyek, családok életkörülményeinek javítását, esélyeinek növelését, a hátrányos körülmények között élő gyermekek felzárkóztatását, az iskolai lemorzsolódás csökkentését, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítését és közreműködést a szabadidő hasznos eltöltésében.

2018. 11. 30.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zsonglőrködő fiatalok

Azzal a céllal jött létre az Oroszlányi Szegényeket Támogató Alapítvány (SZETA), hogy növelje a peremhelyzetbe került személyek, családok életkörülményeit és esélyeit, valamint segítsen a hátrányos körülmények között élő gyermekek felzárkóztatásában, az iskolai lemorzsolódás csökkentésében, az esélyegyenlőség megteremtésében.

Tevékenységüket már eddig is több adományozó, felzárkóztató rendezvény kísérte, a héten pedig egészen különleges programot szerveztek a fiataloknak a Gárdonyi sportcentrumban, a háromnapos Cirkusz Tábort.

Magyar Zsonglőr Egyesület segítő tagja, Szabó Márton keddi látogatásunkkor elmondta: elsődleges céljuk megszólítani és integrálni a hátrányos helyzetű fiatalokat. A cirkusz eszközein keresztül motiválják és teszik aktívabbá őket. A napok délelőtt gyakorlással, zsonglőrködéssel, akrobatikával és különböző trükkök megtanulásával telnek, majd délután a résztvevők bemutatót tartanak egymásnak. Látványos a fejlődés és a gyerekek mindamellett, hogy rendkívüli módon fejlesztik szinte észrevétlenül motoros készségeiket, igazi csapatot is alkottak már rövid idő alatt.

- Segítik, támogatják egymást egy olyan közösségi, baráti tevékenység során, amely érdeklődővé, szociálisan érzékenyebbé teszi a hátrányos helyzetű fiatalokat, s ez jó dolog – mondta Szabó Márton.

Az Alapítvány köszönetet mond a támogatóknak:

- Oroszlány Önkormányzata

- Oroszlányi síelők

- Négy Remete étterem

- Lapos vendéglő

- és az önzetlen magánszemélyek

2018. 08. 01.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cirkusz Tábor

Háromnapos tábort szervez július 30-a és augusztus 1-je között az Oroszlányi Szegényeket Támogató Alapítvány a Magyar Zsonglőr Egyesület közreműködésével. A Cirkusz Tábornak a Gárdonyi sportcentrum biztosít otthont, ahol 12, 10-14 év közötti gyermek sajátíthatja el a zsonglőrködés alapjait, teljes ellátás mellett.

A Magyar Zsonglőr Egyesület munkatársai nagy tapasztalattal rendelkeznek, egyebek mellett a pesterzsébeti gyermekvédelmi központhoz tartozó kamasz fiataloknak szerveznek cirkuszoktatást, rendszeres fellépéseket, táborokat működtetnek. Az ország számos településén tartanak 3 napos táborokat, mindenhol nagy sikerrel.

A cél nem profi artisták képzése, hanem a személyes és közösségi készségek fejlesztése. A cirkusz eszközei segítenek abban, hogy a fiatalok visszakapják önmagukba vetett hitüket, felismerjék azt, hogy mire képesek, ha megdolgoznak érte. 

A táborzáró napon a tervek szerint a fiatalok műsoros délután keretében mutatják be a tanultakat, ügyességüket és képességüket. Erre várják a szülőket, testvéreket, hozzátartozókat.

2018. 07. 24.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A rejtőzködő rászorultakra is gondolni kell

Azokra a rászorultakra is gondolni kell, akik rejtőzködnek, mert szerénységükből, visszavonultságukból fakadóan nem állnak oda a segélyekért, adományokért, pedig hiányt szenvednek – ezek a vezérgondolatok kísérték végig az Oroszlányi Szegényeket Támogató Alapítvány szerdai fórumát, amit File Beáta jegyző nyitott meg a városházán.

A fórumra intézményvezetők, civil és egyházi szervezetek képviselői, a szociális szolgálat és a polgármesteri hivatal munkatársai voltak hivatalosak. Az ülésen Deák Sándorné kuratóriumi elnök adott tájékoztatást az alapítvány eddigi, egyéves tevékenységéről.

Mint az elhangzott, az alapítvány küldetésének tekinti a peremhelyzetbe került személyek életkörülményeinek javítását, esélyeinek növelését. Célcsoportjuk körének meghatározásakor a szegénység vagy kirekesztettség kockázatának kitettek egészét vették figyelembe.

Kiemelt szerepet szánnak tevékenységükben a gyerekek felzárkóztatásának az iskolai lemorzsolódás és hátrányos helyzet csökkentése érdekében. Az egyéni és csoportos tanulássegítés mellett hasznos szabadidős tevékenységekkel és gyermekek táboroztatásával szeretnének pozitív irányt adni a fiatalok szocializációs folyamatának.

Adományok gyűjtésével, továbbításával szeretnék segíteni a városban élő anyagilag nehéz élethelyzetbe került családoknak, és fontosnak tartják a foglalkoztatást elősegítő kezdeményezések támogatását is.

Céljaik elérése és a gyermekek esélyeinek a növelése érdekében programjukban szerepel az egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat szervezése, a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása, szabadidős tevékenységek szervezése, adományok gyűjtése és a rászoruló családok részére való eljuttatása, a foglalkozást elősegítő kezdeményezések támogatása, a peremkerületeken élők életkörülményeinek javítása körében, tanácsadás és információ szolgáltatás szociális és jogi ügyekben, a családok számára közösségi és kiscsoportos programok szervezése, a közösségi összefogás támogatása, segítségnyújtás a lakhatási körülmények javításában, valamint a diszkrimináció elleni védelem.

2018. 03. 01.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mindent ingyen

Jó minőségű ruhákat kínáltak felnőtteknek és gyermekeknek a piac melletti területen szombaton az Oroszlányi Szegényeket Támogató Alapítvány (SZETA) aktivistái, s az akció sikerét bizonyította a nagyfokú érdeklődés.

Az önkéntesekből álló szervezet célul tűzte ki a peremhelyzetbe került személyek életkörülményeinek javítását, esélyeinek növelését, a hátrányos körülmények között élő gyermekek felzárkóztatását, az iskolai lemorzsolódás csökkentését, hátrányos helyzetük javítását, az esélyegyenlőség elősegítését és az egészséges életmód kialakítását.

A közösség a weboldalán elérhető kapcsolaton keresztül várja a támogatók jelentkezését.

Az alapítványról itt olvashat bővebben: www.oroszlanyiszeta.mozello.hu

2017. 08. 19.