Oroszlányi Szegényeket Támogató Alapítvány
Oroszlányi SZETA

OROSZLÁNYI SZEGÉNYEKET TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY

Oroszlányi SZETA

Oroszlány városban is tapasztalhatjuk, hogy jelen van egy réteg, akik a hátrányaikkal, nehézségeikkel egyedül nem képesek felvenni a küzdelmet. Fontosnak tartjuk civil szervezetünk szerepvállalását a társadalmi védelem erősítésében, valamint a szolgáltatások és a juttatások elosztásában. Tevékenységünkkel támogatni kívánjuk a szegények erőfeszítéseit annak érdekében, hogy megbirkózzanak problémáikkal.

Célcsoportunk körének meghatározásakor a szegénység vagy kirekesztettség kockázatának kitettek egészét vettük figyelembe.

Az alapítvány célja:

-      peremhelyzetbe került személyek, családok életkörülményeinek javítása, esélyeinek növelése,

-      a hátrányos körülmények között élő gyermekek felzárkóztatása, az iskolai lemorzsolódás csökkentése, hátrányos helyzetük javítása, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, közreműködés a szabadidő hasznos eltöltésében,

-       az egészséges életmód kialakítása

A közhasznú tevékenység az alábbi közfeladathoz kapcsolódik:

-       szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások

-       szociális ellátások biztosítása

-       a családok védelme, a családok jólétének erősítése

-       általános iskolai nevelés, oktatás

- nemzetiséghez tartozó személyek esélyegyenlőségének elősegítése,.


Céljának elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

      Gyermekek esélyeinek a növelése érdekében

- tanulás segítése egyéni és kiscsoportos foglalkozások szervezésével

-     hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása

-     szabadidős tevékenységek szervezése

      Anyagilag ellehetetlenült családok segítése körében

-  adományok gyűjtése és a rászoruló családok részére való eljuttatása

-     foglalkozást elősegítő kezdeményezések támogatása

      A peremkerületeken élők életkörülményeinek javítása körében

-    tanácsadás és információ szolgáltatás szociális és jogi ügyekben

- családok számára közösségi és kiscsoportos programok szervezése

-     közöségi összefogás támogatása

-     segítségnyújtás a lakhatási körülmények javításában

-      diszkrimináció elleni védelem

Az Alapítvány alapítói:

Kis Ferencné Dr.

Rajnai Gábor

Az alapítvány kuratóriuma

Deák Sándorné – kuratóriumi elnök

Szendrey Júlia – kuratóriumi titkár

Kis Imréné – kuratóriumi tag

Nagyné Csabai Anna Erzsébet – kuratóriumi tag

Dr. Mátics István - kuratóriumi tag

Az Alapítvány képviseletére jogosult személyek:

Deák Sándorné – kuratóriumi elnök

Szendrey Júlia – kuratóriumi titkár

Kis Imréné – kuratóriumi tag

Nagyné Csabai Anna Erzsébet – kuratóriumi tag

Dr. Mátics István - kuratóriumi tag

AZ ALAPÍTVÁNYRÓL

Az alapítvány küldetésének tekinti a peremhelyzetbe került személyek életkörülményeinek javítását, esélyeinek növelését. Célcsoportunk körének meghatározásakor a szegénység vagy kirekesztettség kockázatának kitettek egészét vettük figyelembe.

Kiemelt szerepet szánunk tevékenységünkben a gyerekek felzárkóztatásának az iskolai lemorzsolódás és hátrányos helyzet csökkentése érdekében. Az egyéni és csoportos tanulássegítés mellett hasznos szabadidős tevékenységekkel és gyermekek táboroztatásával szeretnénk pozitív irányt adni a fiatalok szocializációs folyamatának.

Adományok gyűjtésével, továbbításával szeretnénk segíteni a városban élő anyagilag nehéz élethelyzetbe került családoknak. Fontosnak tartjuk a foglalkoztatást elősegítő kezdeményezések támogatását.

A közösségfejlesztés eszközeit alkalmazva szeretnénk változást elérni a telepi környezetben élők életében. Rendszeres közösségi és kiscsoportos programokkal, a közösség összefogásának támogatásával hasznosítható mintát kaphatnak a külterületen élők, a változtatás igényét kívánjuk felkelteni tevékenységünkkel.

Az Oroszlányi SZETA munkatársaiként egyrészt erőforrásként, másrészt a társadalmi kapcsolatrendszerek tagjaiként definiáljuk magunkat. Hisszük, hogy folyamatosan bővülő tudásunk és gyakorlati tapasztalatunk erőforrás lehet mások számára. Olyan „híd” szerepét szeretnénk betölteni, amely összeköti a mélyszegénységben élő embereket a különböző erőforrásokkal. Nem válunk részévé, hanem segítőjévé a hivatalos szociális, gyermekvédelmi, közoktatási intézményrendszernek.

Az Alapítvány segítő szakembere sokkal inkább szociális/közösségi animátor, mint a hazai gyakorlatban megszokott szociális munkás. Ha ennél a szakmánál szeretnénk maradni, akkor azt mondhatjuk, hogy a szociális munka mindhárom formájára, az eseti, a csoportos és a közösségi munkára is szükség van, ezek nem különülnek el, sokkal inkább egymásba fonódnak. Elmosódik a határ a segítő-segített között, nincs klasszikus értelemben vett ügyfél és kliens, kisebb a társadalmi távolság középosztálybeli és mélyszegénységben élő emberek között.